EGB Management
Uw betrouwbare ondersteuning.

Onze diensten 

EGB Management levert een breed pakket diensten, waarmee een meetbaar resultaat en een positieve impact op uw bedrijf gegarandeerd zijn. Daar waar noodzakelijk zal door EGB Management externe expertise worden ingewonnen binnen een vast netwerk van experts. EGB Management werkt veelal op projectbasis, waardoor duidelijk een beginpunt en een einddoel wordt vastgesteld. Na deze periode blijft EGB Management veelal op de achtergrond nog wat ondersteunde en sturende taken verrichten, maar is het bedrijf zelfstandig in staat de groei en nieuwe ontwikkelingen te managen.

Het proces

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie! Ook kunt u een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hierin zal op vertrouwelijke basis informatie worden uitgewisseld. Indien gewenst zal daarna aan de hand van de uitgewisselde informatie een vervolggesprek worden gepland, waarin EGB Management een projectplan zal presenteren en een daarbij behorende offerte voor de uit te voeren werkzaamheden. Het projectplan omschrijft de uitgangspunten en doelstellingen, de werkzaamheden die EGB Management zal gaan uitvoeren evenals hetgeen EGB Management van u verwacht. Verder is er altijd ruimte om gezamenlijke werkzaamheden en verantwoordelijkheden af te stemmen en eventueel derde partijen toe te voegen aan het proces.